W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Ponowne wykorzystanie informacji

Zgodnie z art. 1 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego z dnia 25 lutego 2016 r. podmiot zobowiązany może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego – w przypadku informacji udostępnianych przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. są one następujące:

1. Powtórne wykorzystywanie informacji zawartych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych Sp. z o.o. (http://www.bip.kpim.lo.pl), a także na stronie głównej spółki (www.kpim.pl) jest bezpłatne. Dalsze udostępnianie informacji w tej samej formie przez podmiot powtórnie je wykorzystujący również następuje bezpłatnie (nie dotyczy to sytuacji, gdy informacja sektora publicznego pozyskana w celu jej powtórnego wykorzystania jest poddawana przetworzeniu przez podmiot zamierzający ją powtórnie wykorzystywać).

2. Ponownie wykorzystywana informacja publiczna musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania;

3. Należy podać datę wytworzenia oraz pozyskania informacji publicznej;

4. Pozyskana treść informacji publicznej nie może być modyfikowana;

5. Jeżeli treść pozyskanej informacji publicznej lub jej fragment, ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia;

6. Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji (przez podmioty powtórnie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę (dot. ochrony danych osobowych lub tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prawa do prywatności), a także za informacje pozyskane w sposób inny niż określony w pkt 1 lub z pominięciem procedury wnioskowej.

Wniosek (zał. nr 1) o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej rozpatruje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania; w sprawach szczególnie skomplikowanych może on ulec wydłużeniu do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (art. 22 ust. 2).

Zgodnie z art. 10 ust. 2 „Podmioty zobowiązane nie są obowiązane do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywania oraz sporządzania z nich wyciągów, jeśli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności”. 

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Załączniki:

Opublikował w BIP:
Data opublikowania: 08.09.2016 08:36
Liczba pobrań: 5
Wytworzył: Marcin Belczyński
Data wytworzenia: 08.09.2016
Opublikował w BIP: Marcin Belczyński
Data opublikowania: 08.09.2016 08:31
Ostatnio zaktualizował:
Liczba wyświetleń: 4
Drukuj Zapisz do PDF