Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. Przeczytaj artykuł "Słownik skrótów" opublikowany w naszym biuletynie. https://bip.kpim.lo.pl Tue, 28 Nov 2023 13:01:17 +0100 <![CDATA[Słownik skrótów]]> Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP.

 

Nazwa skrócona Pełna nazwa
 BIP Biuletyn Informacji Publicznej
 Dz.U. Dziennik Ustaw
 PE
Parlament Europejski
 SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 UE
Unia Europejska
 KPIM Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne
]]>
https://bip.kpim.lo.pl/artykul/slownik-skrotow Wed, 04 Oct 2023 14:47:00 +0200