zamówienie na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań w Centrum Onkologii w Bydgoszczy

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/23/10
wartość: poniżej 193 000 euro
termin składania ofert: 16 lipca 2010  08:30
przyczyna unieważnienia: Cena wszystkich ofert przekroczyła kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
KUJAWSKO-POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 
ZAWIADAMIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA , ZGODNIE Z ART 93 UST.1 PKT. 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Aranżację wnętrz, opracowanie dokumentacji oraz remont i modernizację oddziału noworodków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu"
 
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), zwanej dalej „ustawą”, Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu,
uprzejmie informuje o:


1) Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu:
 
1. KORDBUD Koordynacja i Nadzór Procesu Inwestycyjnego w Bydgoszczy Sp. z o.o., ul. Głowackiego 3a, 85-614 Bydgoszcz

cena ofertowa: 181 780,00 zł.

2. WECTOR Sp. z o.o., ul. Radzymińska 183, 03-576 Warszawa

cena ofertowa: 230 000,00 zł.

3. AECOM Sp. z o.o., ul. E. Plater 53, 00-113 Warszawa

cena ofertowa: 260 000,00 zł.

4. INVEST-PLUS Biuro Inwestycyjne Budownictwa Sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 14/2, 85-064 Bydgoszcz

cena ofertowa: 241 560,00 zł.

2) Kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia:

Zamawiający przeznaczył 120 000,00 zł na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

3) unieważnieniu postępowania z powodu wskazanego w art 93 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych

Uzasadnienie:

Cena wszystkich ofert przekroczyła kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

metryczka


Opublikował: Katarzyna Szczerbiak (25 czerwca 2010, 23:53:43)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Szczerbiak (28 lipca 2010, 13:41:25)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1880