zamówienie na:

Aranżacja wnętrz, opracowanie dokumentacji oraz remont i modernizacja oddziału noworodków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu.

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/15/10
wartość: poniżej 4 845 000 euro
termin składania ofert: 4 maja 2010  09:00
przyczyna unieważnienia: Najkorzystniejsza oferta przektroczyła kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
KUJAWSKO-POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 
ZAWIADAMIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA , ZGODNIE Z ART 93 UST.1 PKT. 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Aranżację wnętrz, opracowanie dokumentacji oraz remont i modernizację oddziału noworodków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu"
 
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), zwanej dalej „ustawą”, Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu,
uprzejmie informuje o:


1) wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Decyzją Zamawiającego jako najkorzystniejsza została wybrana:

jedyna złozona oferta -   Przedsiębiorstwo Budowlane TB.INWEST, 80-298 Gdańsk, ul. Harfowa 34

cena oferowana: 342 880,00 zł.

liczba punktów - 10.

2) unieważnieniu postępowania z powodu wskazanego w art 93 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych

Uzasadnienie:

Najkorzystniejsza oferta przektroczyła kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

metryczka


Opublikował: Katarzyna Szczerbiak (20 kwietnia 2010, 10:07:19)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Szczerbiak (17 maja 2010, 13:43:32)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3507