zamówienie na:

Roboty budowlane – modernizacja i remont budynku – Pawilonu IX A i IX B , polegające na doprowadzeniu do odpowiedniego stanu sanitarno – technicznego oddziałów

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/08/10
wartość: poniżej 4.845.000 EURO
termin składania ofert: 12 kwietnia 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: nie złożono żadnej oferty 
 

KUJAWSKO-POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 
 
zwana  dalej Zamawiającym
informuje o unieważnieniu postępowania w trybie  
 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy Prawo zamówień publicznych

w przedmiocie
 
  „Roboty budowlane – modernizacja i remont budynku – Pawilonu IX A i IX B , polegające na doprowadzeniu do odpowiedniego stanu sanitarno – technicznego oddziałów".


Znak sprawy: ZP/08/10
Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm./

                                        UZASADNIENIE:

Zgodnie z art 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli nie złożono żadnej oferty.

metryczka


Opublikował: Katarzyna Szczerbiak (29 marca 2010, 14:26:20)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Szczerbiak (19 maja 2010, 08:31:32)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2011