zamówienie na:

Przebudowa nieczynnej komory hydroforni na zbiornik retencyjny wraz z budową przyłącza wodociągowego dla zaopatrzenia w wodę pitną Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: -przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/06/10
wartość: poniżej 4.845.000 EURO.
termin składania ofert: 12 kwietnia 2010  09:00
przyczyna unieważnienia: nie złożono żadnej oferty 
KUJAWSKO-POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 
 
zwana  dalej Zamawiającym
informuje o unieważnieniu postępowania w trybie  
 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy Prawo zamówień publicznych

w przedmiocie
 
  „Przebudowa nieczynnej komory hydroforni na zbiornik retencyjny wraz z budową przyłącza wodociągowego dla zaopatrzenia w wodę pitną Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu".


Znak sprawy: ZP/06/10
Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm./

                                        UZASADNIENIE:

Zgodnie z art 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli nie złożono żadnej oferty.

metryczka


Opublikował: Katarzyna Szczerbiak (29 marca 2010, 12:01:51)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Szczerbiak (25 stycznia 2011, 11:12:23)
Zmieniono: przywrócenie z archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1568