zamówienie na:

Nasadzenie i pielęgnację 75 sztuk drzew w ciągu ul. Gniewkowskiej w Toruniu, w ramach kompensaty przyrodniczej w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu hospicjum na potrzeby opieki paliatywnej nad przewlekle i nieuleczalnie chorymi w Toruniu"

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/04/20
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 28 września 2020  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 
KUJAWSKO-POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

jako Zamawiający 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., nr 1843 z późn. zm.)
w przedmiocie:

Nasadzenia i pielęgnacji 75 sztuk drzew w ciągu ul. Gniewkowskiej w Toruniu, w ramach kompensaty przyrodniczej w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: "Budowa obiektu hospicjum na potrzeby opieki paliatywnej nad przewlekle i nieuleczalnie chorymi w Toruniu".Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją przetargową:


Modyfikacja 1 - 21.09.2020 r.:

Pytania i odpowiedzi 1 - 23.09.2020 r.:

Informacja z otwarcia ofert - 28.09.2020 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty - 5.10.2020 r.

metryczka


Odpowiada za treść: Michał Struziński
Opublikował: Michał Struziński (18 września 2020, 13:46:08)

Ostatnia zmiana: Michał Struziński (5 października 2020, 13:09:44)
Zmieniono: wybór najkorzystniejszej oferty - 5.10.2020 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 319