zamówienie na:

Rozbudowa Zakładu Diagnostyki Obrazowej (ZDO) Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu przy ul. Św. Józefa 53-59 w części wschodniej budynku 510 (poziom 0) o Pracownię Rezonansu Magnetycznego planowaną do zlokalizowania na poziomie -1 w pomieszczeniach archiwum w zakresie przebudowy (robót budowlano-instalacyjnych) i dostosowania pomieszczeń pod nowe funkcje w formule zaprojektuj i wybuduj

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/02/20
wartość: poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 9 czerwca 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie postępowania 
KUJAWSKO - POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

oraz Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu

jako Zamawiający 

zapraszają do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., nr 1843 z późn. zm.) w przedmiocie:

Rozbudowy Zakładu Diagnostyki Obrazowej (ZDO) Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu przy ul. Św. Józefa 53-59 w części wschodniej budynku 510 (poziom 0) o Pracownię Rezonansu Magnetycznego planowaną do zlokalizowania na poziomie -1 w pomieszczeniach archiwum w zakresie przebudowy (robót budowlano-instalacyjnych) i dostosowania pomieszczeń pod nowe funkcje w formule zaprojektuj i wybuduj


Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami:
ogłoszenie o zamówieniu (306kB) pdf

SIWZ (79kB) word
Załączniki nr 1-7, 9 do SIWZ (202kB) rar
Załącznik nr 8 do SIWZ:
PFU cz. 1 (9216kB) rar , PFU cz. 2 (9216kB) rar , PFU cz. 3 (9216kB) rar , PFU cz. 4 (862kB) rar , droga transportu RM (2105kB) rar

Pytania i odpowiedzi 1 - 29.05.2020 r.
pytania i odpowiedzi 1 (335kB) pdf

Pytania i odpowiedzi 2 - 3.06.2020 r.
pytania i odpowiedzi 2 (156kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert:
informacja z otwarcia ofert (144kB) pdf

Unieważnienie postępowania - 4.09.2020 r.:
unieważnienie postępowania - 4.09.2020 r. (213kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Michał Struziński
Opublikował: Michał Struziński (25 maja 2020, 14:40:39)

Ostatnia zmiana: Michał Struziński (4 września 2020, 12:38:01)
Zmieniono: unieważnienie postępowania - 4.09.2020 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1477