zamówienie na:

Rozbudowę Zakładu Diagnostyki Obrazowej (ZDO) Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu przy ul. Św. Józefa 53-59 w części wschodniej budynku 510 (poziom 0) o Pracownię Rezonansu Magnetycznego planowaną do zlokalizowania na poziomie -1 w pomieszczeniach archiwum w zakresie przebudowy (robót budowlano-instalacyjnych) i dostosowania pomieszczeń pod nowe funkcje w formule zaprojektuj i wybuduj

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: negocjacje z ogłoszeniem
nr sprawy: ZP/11/19
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 19 grudnia 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie postępowania 
KUJAWSKO - POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

oraz Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu

jako Zamawiający 

zapraszają do składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu prowadzonym w trybie 

NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM

o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., nr 1843 z późn. zm.) w przedmiocie:

Rozbudowy Zakładu Diagnostyki Obrazowej (ZDO) Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu przy ul. Św. Józefa 53-59 w części wschodniej budynku 510 (poziom 0) o Pracownię Rezonansu Magnetycznego planowaną do zlokalizowania na poziomie -1 w pomieszczeniach archiwum w zakresie przebudowy (robót budowlano-instalacyjnych) i dostosowania pomieszczeń pod nowe funkcje w formule zaprojektuj i wybuduj


Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami:
ogłoszenie o zamówieniu (292kB) pdf
dokumenty (136kB) rar

Modyfikacja wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - 11.12.2019 r.
zmodyfikowany wniosek o dopuszczenie (44kB) word

Modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu 1 - 16.12.2019 r.
modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu 1 (445kB) pdf
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 (125kB) pdf
...................................................................................................................

Etap oferty wstępnej:
SIWZ i zał. 1, 2 (143kB) plik
Załącznik nr 3 do SIWZ:
PFU cz.1 (7617kB) zip , PFU cz. 2 (8164kB) zip , PFU cz. 3 (6113kB) zip , PFU cz. 4 (5678kB) zip , droga transportu (2121kB) zip
...................................................................................................................

Etap oferty końcowej:
SIWZ końcowa (63kB) word , załącznik nr 1 (30kB) word , załącznik nr 2 (68kB) word
Załącznik nr 3 do SIWZ:
PFU cz. 1 (7617kB) zip , PFU cz. 2 (8164kB) zip , PFU cz. 3 (6113kB) zip , PFU cz. 4 (5678kB) zip , droga transportu (2105kB) rar
Odpowiedzi na uwagi do OPZ
odpowiedzi na uwagi do OPZ (687kB) word

odpowiedź na pytanie - 30.03.2020 r. (217kB) pdf , załącznik do odpowiedzi (2866kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert - 6.04.2020 r.
informacja z otwarcia ofert (61kB) word

Unieważnienie postępowania - 14.04.2020 r.
unieważnienie postępowania (223kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Michał Struziński
Opublikował: Michał Struziński (9 grudnia 2019, 14:36:05)

Ostatnia zmiana: Michał Struziński (14 kwietnia 2020, 10:14:38)
Zmieniono: unieważnienie postępowania - 14.04.2020 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 951