zamówienie na:

Dostawa pomostów technologicznych i balustrad ochronnych na dach budynku "D" Szpitala Kujawsko- Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/03/19
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 18 marca 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania 
KUJAWSKO-POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

jako Zamawiający 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., nr 1986 z późn. zm.) w przedmiocie:

Dostawa pomostów technologicznych i balustrad ochronnych na dach budynku „D” Szpitala Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii  w Bydgoszczy

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją przetargową:
ogłoszenie o zamówieniu (269kB) pdf

SIWZ (52kB) word
załączniki nr 1-8 do SIWZ (6383kB) rar

Informacja z otwarcia ofert 18.03.2019 r.
informacja z otwarcia ofert (124kB) pdf

Unieważnienie postępowania 18.03.2019 r.
Unieważnienie postępowania (144kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kryszak
Opublikował: Małgorzata Kryszak (8 marca 2019, 10:54:36)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kryszak (18 marca 2019, 12:54:21)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 448