zamówienie na:

Modernizacja infrastruktury Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów Centrum Onkologii w Bydgoszczy

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/35/12
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 30 listopada 2012  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 
KUJAWSKO - POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE SPÓŁKA
 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

jako Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu
prowadzonym w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w przedmiocie:

"Modernizacja infrastruktury Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej
i Nowotworów Centrum Onkologii w Bydgoszczy"


Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją postępowania:

ogłoszenie o zamówieniu BZP (29kB) word

SIWZ i załączniki nr 1-6B, 9 do SIWZ (943kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ (106kB) word

Załącznik nr 8 do SIWZ: Przedmiary robór (1145kB) rar
Załącznik nr 11 do SIWZ: STWiOR (668kB) rar

Załącznik nr 10 do SIWZ:
architektura i konstrukcja (3466kB) rar , instalacje sanitarne (1611kB) rar
instalacje elektryczne cz. 1 (8010kB) rar , instalacje elektryczne cz. 2 (6627kB) rar
sieci komputerowe (2379kB) rar , gazy medyczne (2254kB) rar
ewakuacja (1967kB) rar , instalacja hydrantowa ppoż (2307kB) rar
sap (275kB) rar , dso (547kB) rar
wentylacja, woda lodowa i automatyka BMS (7397kB) rar
.................................................................................................................................

Zmodyfikowany przedmiar - branża informatyczna: przedmiar robót - branża informatyczna (868kB) pdf
.................................................................................................................................

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP (16kB) word
modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ (85kB) pdf
.................................................................................................................................

pytania i odpowiedzi 28.11.2012 r. (725kB) rar
.................................................................................................................................

Informacja z otwarcia ofert 30.11.2012r. (69kB) pdf
.................................................................................................................................

wybór najkorzystniejszej oferty (108kB) pdf
metryczka


Opublikował: Michał Struziński (14 listopada 2012, 11:50:45)

Ostatnia zmiana: Michał Struziński (17 grudnia 2012, 12:52:16)
Zmieniono: wybór najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2227