zamówienie na:

Dostawa mebli biurowych dla pomieszczeń administracyjnych, gabinetowych i socjalnych dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/34/12
wartość: powyżej 200 000 euro
termin składania ofert: 31 października 2012  13:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

KUJAWSKO - POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

jako Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu
prowadzonym w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2010r. , nr 113, poz. 759) w przedmiocie
Dostawa mebli biurowych dla pomieszczeń administracyjnych, gabinetowych i socjalnych dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w BydgoszczyZapraszamy do zapoznania się z dokumentacją postępowania:
formularz ogłoszenia o zamówieniu (117kB) pdf
SIWZ wraz z pozostałą dokumentacją zostanie umieszczony na stronie gdy pojawi się ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Obecnie umieszczony jest tylko formularz ogłoszenia.

ogłoszenie o zamówieniu (154kB) pdf
SIWZ (122kB) word
zal 1-7 (553kB) rar

Zmiany dotyczące ogłoszenia i SIWZ oraz odpowiedzi na pytania:
formularz o zmianie ogłoszenia (69kB) pdf
modyfikacja SIWZ (351kB) word
Załącznik nr 8 - Zestawienie parametrów i warunków wymaganych – nadana liczba porządkowa (560kB) excel
Załącznik nr 9 – Formularz cenowy (141kB) excel
SIWZ po modyfikacji (123kB) word -
modyfikacje zaznaczone na żółto
odpowiedzi na pytania (336kB) word

wizualizacje (5583kB) rar - skompresowane w plik .rar
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (63kB) pdf - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert - doc (39kB) word - informacja z otwarcia ofert

wybór najkorzystniejszej oferty
wybór najkorzystniejszej oferty - doc (85kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Belczyński (21 września 2012, 13:31:22)

Ostatnia zmiana: Marcin Belczyński (12 grudnia 2012, 14:35:15)
Zmieniono: wybór najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2096