zamówienie na:

Dostawa mebli dla pomieszczeń medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/33/12
wartość: powyżej 200 000 euro
termin składania ofert: 9 listopada 2012  11:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 
KUJAWSKO - POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

jako Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu
prowadzonym w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2010r. , nr 113, poz. 759) w przedmiocieDostawa mebli dla pomieszczeń medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy


Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją postępowania:
formularz ogłoszenia o zamówieniu (119kB) pdf
SIWZ wraz z pozostałą dokumentacją zostanie umieszczony na stronie gdy pojawi się ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Obecnie umieszczony jest tylko formularz ogłoszenia.

ogłoszenie o zamówieniu (158kB) pdf
SIWZ (124kB) word
zal 1-7 (1467kB) rar

Zmiany dotyczące ogłoszenia i SIWZ oraz odpowiedzi na pytania:
formularz o zmianie ogłoszenia (69kB) pdf
modyfikacja SIWZ (350kB) word
Załącznik nr 8 - Zestawienie parametrów i warunków wymaganych – nadana liczba porządkowa (489kB) excel
Załącznik nr 9 – Formularz cenowy (365kB) excel
SIWZ po modyfikacji (126kB) word - modyfikacje zaznaczone na zółto
odpowiedzi na pytania (662kB) word
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (62kB) pdf - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


UWAGA!!! ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT NA 9 LISTOPADA 2012 ROKU.

formularz o zmianie ogłoszenia nr 2 (68kB) pdf
modyfikacja SIWZ 2 (346kB) word
SIWZ po modyfikacji nr 2 (126kB) word -  na zielono zaznaczone ostatnie zmiany


Odpowiedzi na pytania 02.11.2012r: pytania i odpowiedzi 02.11.2012r. (114kB) word

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 (60kB) pdf

Sprostowanie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia - termin składania ofert: 09/11/2012 GODZINA 11:00
formularz o zmianie ogłoszenia nr 3 (68kB) pdf

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3 (59kB) pdf

informacja z otwarcia ofert (38kB) word - doc
informacja z otwarcia ofert (34kB) pdf - pdf

Wybór najkorzystniejszej oferty:
wybór najkorzystniejszej oferty - doc (79kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Belczyński (21 września 2012, 13:10:30)

Ostatnia zmiana: Marcin Belczyński (12 grudnia 2012, 14:37:36)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3091