zamówienie na:

Dostosowanie obiektu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy do wymagań przepisów prawa

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/32/12
wartość: poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 28 września 2012  12:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 
KUJAWSKO - POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

jako Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu
prowadzonym w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759) w przedmiocie

dostosowania obiektu Wojewódzkiego Szpitala
Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy
do wymagań przepisów prawa


Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją postępowania:
ogłoszenie o zamówieniu (24kB) html
dokumentacja postępowania (193kB) zip
załącznik nr 1 - program funkcjonalno-użytkowy (7998kB) zip


Wyjaśnienia i zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmiana terminu składania ofert:
zmiana ogłoszenia (7.09.2012) (15kB) html
wyjaśnienia i zmiany siwz (7.09.2012) (493kB) word
wzór umowy po zmianach (7.09.2012) (123kB) word

Zmiana terminu składania ofert:
zmiana terminu (12.09.2012) (484kB) word
zmiana ogłoszenia (12.09.2012) (2kB) html


Pytania i odpowiedzi 18.09.2012 r.:
pytania i odpowiedzi 18.09.2012 r. (491kB) word

Zmiana terminu składania ofert:
zmiana terminu (19.09.2012) (484kB) word
zmiana ogłoszenia (19.09.2012) (2kB) html


Wyjaśnienia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
wyjaśnienia i zmiany siwz (20.09.2012) (487kB) word

Informacja z otwarcia ofert:
informacja z otwarcia ofert (38kB) pdf

Wybór najkorzystniejszej oferty:
wybór najkorzystniejszej oferty (79kB) pdf

metryczka


Opublikował: Grzegorz Rogalewicz (24 sierpnia 2012, 15:43:50)

Ostatnia zmiana: Michał Struziński (18 października 2012, 13:02:34)
Zmieniono: wybór najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2553