zamówienie na:

Dostawa sprzętu medycznego i innego wyposażenia dla szpitala dziecięcego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/31/12
wartość: powyżej 200 000 euro
termin składania ofert: 12 października 2012  12:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty i unieważnienie części postępowania 
KUJAWSKO - POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

jako Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu
prowadzonym w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759) w przedmiocie

dostawy sprzętu medycznego i innego wyposażenia
 dla szpitala dziecięcego
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w ToruniuZapraszamy do zapoznania się z dokumentacją postępowania:
ogłoszenie o zamówieniu (218kB) pdf
dokumentacja postępowania (362kB) zip

Wyjaśnienia i zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmiana terminu składania ofert:
wyjaśnienia i zmiany siwz (19.09.2012) (514kB) word

zmieniona dokumentacja postępowania (19.09.2012) (154kB) zip
zmiana ogłoszenia (19.09.2012) (99kB) pdf


Informacja z otwarcia ofert:
informacja z otwarcia ofert (653kB) word


Wybór najkorzystniejszej oferty:

wybór najkorzystniejszej oferty (226kB) pdf

metryczka


Opublikował: Grzegorz Rogalewicz (14 sierpnia 2012, 15:18:07)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Rogalewicz (29 listopada 2012, 13:13:47)
Zmieniono: publikacja wyboru najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2728