zamówienie na:

Przebudowa i rozbudowa Pawilonu nr XIII/XIV Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu w formule „zaprojektuj i wybuduj”

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/30/12
wartość: poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 31 sierpnia 2012  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 
KUJAWSKO - POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


jako Zamawiający zaprasza do składania ofert
w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759) w przedmiocie

przebudowy i rozbudowy Pawilonu nr XIII/XIV Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu w formule „zaprojektuj i wybuduj”


Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją postępowania:
ogłoszenie o zamówieniu (38kB) html
dokumentacja postępowania cz.1 (9216kB) rar
dokumentacja postępowania cz.2 (9216kB) rar
dokumentacja postępowania cz.3 (9216kB) rar
dokumentacja postępowania cz.4 (9216kB) rar
dokumentacja postępowania cz.5 (9216kB) rar
dokumentacja postępowania cz.6 (9216kB) rar
dokumentacja postępowania cz.7 (7624kB) rar

.........................................................................................................

Zamawiający informuje o modyfikacji treści ogłoszenia i siwz:
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (15kB) word
modyfikacja ogłoszenia i siwz (54kB) pdf

.........................................................................................................

Odpowiedzi na pytania wykonawców 23.08.2012 r.
odpowiedzi na pytania wykonawców 23.08.2012 r. (150kB) pdf

.........................................................................................................

Zamawiający informuje o modyfikacji treści ogłoszenia i siwz:
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II (19kB) word
modyfikacja ogłoszenia i siwz II (266kB) pdf

.........................................................................................................

Odpowiedź na pytanie wykonawcy 27.08.2012 r.
odpowiedź na pytanie wykonawcy 27.08.2012 r. (339kB) word

.........................................................................................................

Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert (39kB) pdf

.....................................................................................

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty:
wybór najkorzystniejszej oferty (91kB) pdf

metryczka


Opublikował: Grzegorz Rogalewicz (10 sierpnia 2012, 15:31:46)

Ostatnia zmiana: Anna Białkowska-Struzińska (10 września 2012, 13:14:01)
Zmieniono: wybór najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1922