zamówienie na:

Przebudowę i rozbudowę – Pawilonu nr XV, Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/29/12
wartość: poniżej 5 000 000 zł
termin składania ofert: 29 sierpnia 2012  11:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 





KUJAWSKO - POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE SPÓŁKA
 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

jako Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu
prowadzonym w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2010r. , nr 113, poz. 759) w przedmiocie:

Przebudowę i rozbudowę – Pawilonu nr XV, Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu” w formule „zaprojektuj i wybuduj”



Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją postępowania:
ogłoszenie o zamówieniu (41kB) html ,
SIWZ (225kB) word ,
załączniki 1-7 (73kB) rar ,
przedmiary (1279kB) rar ,
STWiOR (662kB) rar ,
pozwolenie na budowe (318kB) pdf ,
program prac konserwatorskich (62kB) pdf .

Załącznik nr 8 - dokumentacja projektowa:
architektura (6356kB) zip ,
elektryczne (4560kB) zip ,
konstrukcja (6935kB) zip ,
projekt ewakuacji (1295kB) zip ,
projekt wnętrz (8394kB) zip ,
teletechnika (1249kB) zip ,
wentylacja (1057kB) zip ,
wod-kan (2692kB) zip .

W dniu 23 sierpnia 2012 roku Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania i dokonał modyfikacji załączniku nr 7 do SIWZ - wzór umowy:
odpowiedzi na pytania (343kB) word
modyfikacja SIWZ (342kB) word
SIWZ po modyfikacji - wzór umowy (112kB) word

Informacja z otwarcia ofert - 29 sierpnia 2012 roku:
informacja z otwarcia ofert (52kB) pdf
informacja z otwarcia ofert - doc (40kB) word

Wybór najkorzystniejszej oferty
wybór najkorzystniejszej oferty (87kB) pdf
wybór najkorzystniejszej oferty - doc (351kB) word

metryczka


Opublikował: Marcin Belczyński (10 sierpnia 2012, 15:11:45)

Ostatnia zmiana: Marcin Belczyński (10 września 2012, 14:04:40)
Zmieniono: wybór najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1730