zamówienie na:

Przebudowa Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu - Pawilon nr XVI Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu w formule "zaprojektuj i wybuduj"

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/28/12
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 30 sierpnia 2012  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 
KUJAWSKO - POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE SPÓŁKA
 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

jako Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu
prowadzonym w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2010r. , nr 113, poz. 759) w przedmiocie:


Przebudowy Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu - Pawilon nr XVI Wojewódzkiego
 Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu w formule "zaprojektuj i wybuduj"Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją postępowania:

ogłoszenie o zamówieniu BZP (34kB) word

SIWZ (92kB) word
załączniki nr 1-7, 11 do SIWZ (442kB) rar , załącznik nr 9 do SIWZ (1685kB) rar
załącznik nr 10 do SIWZ (4346kB) rar

Załącznik nr 8 do SIWZ:
architektura cz. 1 (5064kB) rar , architektura cz. 2 (6151kB) rar
co (2158kB) rar , elektryka i ppoż. (4817kB) rar
inwentaryzacja (4766kB) rar , konstrukcja (1233kB) rar
technologia (1813kB) rar , wentylacja (4489kB) rar
wod-kan (1509kB) rar
..........................................................................................................................

modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu i siwz (242kB) pdf
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP (17kB) word

Odpowiedź na pytanie: pytanie i odpowiedź 23.08.2012r. (35kB) pdf
Odpowiedź na pytanie 2: pytanie i odpowiedź 27.08.2012r. (340kB) word
..........................................................................................................................

Informacja z otwarcia ofert 30.08.2012r. (36kB) pdf
..........................................................................................................................

Wybór najkorzystniejszej oferty (79kB) pdf

metryczka


Opublikował: Małgorzata Sondej-Orłowska (10 sierpnia 2012, 14:44:36)

Ostatnia zmiana: Michał Struziński (10 września 2012, 12:09:33)
Zmieniono: wybór najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1984