zamówienie na:

Dostawa sprzętu medycznego dla szpitala dziecięcego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/26/12
wartość: powyżej 200 000 euro
termin składania ofert: 9 października 2012  12:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienie części postępowania 
KUJAWSKO - POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


jako Zamawiający zaprasza do składania ofert
w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759) w przedmiocie

dostawy sprzętu medycznego dla szpitala dziecięcego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu


Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją postępowania:
ogłoszenie o zamówieniu (226kB) pdf
dokumentacja postępowania (379kB) zip

Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert oraz zmianie kryteriów oceny ofert dla części nr 12:
zmiany siwz (12.09.2012) (491kB) word
zmieniona specyfikacja techniczna dla części nr 12 (76kB) word
zmiana ogłoszenia (12.09.2012) (226kB) pdf

Zamawiający informuje o zmianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
zmiana siwz (26.09.2012) (489kB) word
formularz zmiany ogłoszenia (26.09.2012) (69kB) pdf

Wyjaśnienia i zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
wyjaśnienia i zmiany siwz (2.10.2012) (586kB) word
zmieniona dokumentacja postępowania (2.10.2012) (202kB) zip
Poprawna wersja specyfikacji technicznej przewoźnego aparatu RTG uwzględniająca wyjaśnienia z 12.09.2012 r. oraz 2.10.2012 r.
specyfikacja techniczna przewoźnego aparatu RTG (76kB) word
Informacja z otwarcia ofert:
informacja z otwarcia ofert (653kB) word

Wybór najkorzystniejszej oferty:
wybór najkorzystniejszej oferty (213kB) pdf

metryczka


Opublikował: Grzegorz Rogalewicz (9 sierpnia 2012, 15:07:46)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Rogalewicz (21 listopada 2012, 13:11:42)
Zmieniono: publikacja wyboru najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3606