zamówienie na:

Wykonanie usługi Inżyniera Kontraktu w zadaniu „Przebudowa i rozbudowa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy - etap I”

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/27/12
wartość: powyżej 200 000 euro
termin składania ofert: 19 września 2012  11:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 
KUJAWSKO - POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

jako Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu
prowadzonym w trybie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w przedmiocie:


Wykonania usługi Inżyniera Kontraktu w zadaniu "Przebudowa i rozbudowa
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy - etap I"


Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją postępowania:
formularz ogłoszenia o zamówieniu (130kB) pdf
Ogłoszenie o zamówieniu Dz.Urz.UE (185kB) pdf

Dokumentacja postępowania:
siwz (186kB) word
siwz - część opisowa (95kB) word
załącznik nr 1 - formularz oferty (42kB) word
zalącznik nr 2 oświadczenie z art. 22 (26kB) word
załącznik nr 3 oświadczenie z art. 24 (26kB) word
zalącznik nr 4 wykaz wykonanych usług (35kB) word
zalącznik nr 4 b wykaz osób (39kB) word
zalącznik nr 5 posiadanie wymaganych uprawnień (27kB) word
załącznik nr 6 podwykonawcy (35kB) word
załącznik nr 7 wzór umowy (172kB) word

Zamawiający w dniu 10.09.2012 r udzielił odpowiedzi na pytania i dokonał modyfikacji wzoru umowy- załącznika nr 7.

Odpowiedzi na pytania (495kB) word
Zmodyfikowany załącznik nr 7 - wzór umowy (183kB) word

Informacja z otwarcia ofert:
Informacja z otwarcia ofert 19.09.2012 r. (67kB) pdf

Wybór najkorzystniejszej oferty 11.10.2012 r.
Wybór najorzystnieszej oferty (178kB) pdf

metryczka


Opublikował: Małgorzata Sondej-Orłowska (9 sierpnia 2012, 14:51:32)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Sondej-Orłowska (11 października 2012, 12:07:28)
Zmieniono: Wybór najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2107