zamówienie na:

Dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/24/12
wartość: powyżej 200 000 euro
termin składania ofert: 1 października 2012  12:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty i unieważnienie części postępowania 
KUJAWSKO - POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


jako Zamawiający zaprasza do składania ofert
w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010r. , nr 113, poz. 759) w przedmiocie

dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w ToruniuZapraszamy do zapoznania się z dokumentacją postępowania:
formularz ogłoszenia o zamówieniu (173kB) pdf
ogłoszenie o zamówieniu (272kB) pdf
dokumentacja postępowania (565kB) zip

Wyjaśnienia i zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmiana terminu składania ofert:
wyjaśnienia i zmiany siwz (7.09.2012) (569kB) word
zmieniona dokumentacja postępowania (7.09.2012) (289kB) zip
formularz zmiany ogłoszenia (7.09.2012) (84kB) pdf
zmiana ogłoszenia (122kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert:
informacja z otwarcia ofert (655kB) word

Wybór najkorzystniejszej oferty:
wybór najkorzystniejszej oferty (323kB) pdf

metryczka


Opublikował: Grzegorz Rogalewicz (1 sierpnia 2012, 11:14:00)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Rogalewicz (19 listopada 2012, 13:47:55)
Zmieniono: publikacja wyboru najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3888