zamówienie na:

Modernizację pawilonu Poradni Specjalistycznych Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż”

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/23/12
wartość: poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 7 sierpnia 2012  11:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 
KUJAWSKO - POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE SPÓŁKA
 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

jako Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu
prowadzonym w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2010r. , nr 113, poz. 759) w przedmiocie:

Modernizacja pawilonu Poradni Specjalistycznych Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż”


Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją postępowania:
ogłoszenie o zamówieniu (30kB) html
SIWZ (176kB) word
załączniki 1-9 (459kB) rar

Modyfikacja SIWZ i ogłoszenia oraz odpowiedzi na pytania:
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (4kB) html
modyfikacja SIWZ (344kB) word
SIWZ po modyfikacji (177kB) word
odpowiedzi na pytania (66kB) pdf
kompletny wzór umowy wzór umowy (110kB) word

Modyfikacja SIWZ nr 2
modyfikacja SIWZ 2 (335kB) word
wymagania tech. mebli med. aluminiowych (57kB) word

Modyfikacja SIWZ nr 3 (m.in. zmiana terminu składania ofert na 7 sierpnia 2012 roku), zmiana ogłoszenia, odpowiedź na pytanie.
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 (3kB) html ,
modyfikacja SIWZ 3 (346kB) word ,
SIWZ po modyfikacji nr 2 (177kB) word ,
odpowiedzi na pytania nr 2 (337kB) word .

Modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ oraz odpowiedzi na pytania:
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3 (16kB) word
modyfikacja ogłoszenia i SIWZ (71kB) pdf
odpowiedzi na pytania nr 3 (61kB) pdf


Modyfikacja SIWZ - uzupełnienie załącznika nr 1 - formularza oferty:
modyfikacja SIWZ 5 (339kB) word
zal 1 - formularz oferty po modyfikacji (43kB) word

Informacja z otwarcia ofert:
informacja z otwarcia ofert (40kB) pdf

Wybór najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (351kB) word

metryczka


Opublikował: Marcin Belczyński (19 lipca 2012, 15:16:03)

Ostatnia zmiana: Marcin Belczyński (22 sierpnia 2012, 14:20:59)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2283