zamówienie na:

dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku- Oddział: Kardiologi, Urologii, Dziecięco - Obserwacyjny i Wewnętrzny.

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/22/12
wartość: powyżej 200 000 euro
termin składania ofert: 31 sierpnia 2012  10:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 
KUJAWSKO - POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

jako Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu
prowadzonym w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2010r. , nr 113, poz. 759) w przedmiocie

dostawy aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku - Oddział: Kardiologi, Urologii, Dziecięco - Obserwacyjny i Wewnętrzny.


Zapraszamy do zapoznania się z formularzem ogłoszenia o zamówieniu:

Całość dokumentacji zostanie zamieszczona na stronie po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej


Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ wraz z załącznikami:
ogłoszenie o zamówieniu (292kB) pdf
SIWZ (151kB) word
załączniki - rar (445kB) rar

Zamawiający w dniu 20.08.2012 r. udzielił odpowiedzi na pytania:
Odpowiedzi na pytania część I (496kB) word
Odpowiedzi na pytania część II (502kB) word
Odpowiedzi na pytania część III (507kB) word
Odpowiedzi na pytania część IV (518kB) word

Zamawiający w dniu 21.08.2012 r. zmodyfikował ogłoszenie o zamówieniu, siwz, wzór umowy i udzielił odpowiedzi na pytania:
formularz zmiany ogłoszenia (77kB) pdf
odpowiedzi na pytania część V (511kB) word
odpowiedzi na pytania część VI (493kB) word
zmodyfikowany zał nr 8 - wzór umowy (45kB) word
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dz.Urz.UE (87kB) pdf

Zamawiający w dniu 23.08.2012 r zmodyfikował ogłoszenie o zamówieniu i siwz:
modyfikacja treści ogłoszenia i siwz (197kB) word
Formularz zmiany ogłoszenia 2 (70kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert:
Informacja z otwarcia ofert 31.08.2012 r. (288kB) pdf

Wybór najkorzystniejszej oferty 16.10.2012 r.
Wybór najkorzystniejszej oferty (544kB) pdf

metryczka


Opublikował: Małgorzata Sondej-Orłowska (18 lipca 2012, 12:35:53)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Sondej-Orłowska (16 października 2012, 12:41:53)
Zmieniono: Wybór najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3171