zamówienie na:

Modyfikacja oraz uzupełnienie projektów budowlanych i wykonawczych przebudowy i rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/21/12
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 20 lipca 2012  11:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

KUJAWSKO - POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 
jako Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu
prowadzonym w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2010r. , nr 113, poz. 759) w przedmiocie

Modyfikacja i uzupełnienie projektów budowlanych i wykonawczych „Przebudowy, rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy”.


Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją postępowania:
ogłoszenie o zamówieniu (22kB) html
SIWZ (147kB) word
załączniki 1-9 (538kB) rar
- skompresowane w formacie .rar

Modyfikacja SIWZ:
modyfikacja SIWZ 1 (334kB) word
załącznik 9 (108kB) word - kompletny wzór umowy


Odpowiedź na pytanie - 1
odpowiedź na pytanie (49kB) pdf


Informacja z otwarcia ofert:
informacja z otwarcia ofert (39kB) word

Wybór najkorzystniejszej oferty:

wybór najkorzystniejszej oferty (349kB) word

metryczka


Opublikował: Marcin Belczyński (12 lipca 2012, 18:40:01)

Ostatnia zmiana: Marcin Belczyński (30 lipca 2012, 15:24:47)
Zmieniono: wybór najkorzystniejszej oferty z 30 lipca 2012 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1938