zamówienie na:

dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu (Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii).

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/20/12
wartość: powyżej 200 000 euro
termin składania ofert: 20 sierpnia 2012  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 
KUJAWSKO - POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

jako Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu
prowadzonym w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2010r. , nr 113, poz. 759) w przedmiocie

dostawę
sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu
(Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii).


Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją postępowania:
formularz ogłoszenia (171kB) pdf
SIWZ wraz z pozostałą dokumentacją zostanie umieszczony na stronie gdy pojawi się ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Obecnie umieszczony jest tylko formularz ofertowy.

ogłoszenie o zamówieniu (278kB) pdf
SIWZ (196kB) word
zal 1 (43kB) word , zal 2 (25kB) word , zal 3 (38kB) word , zal 4 (34kB) word , zal 5 (89kB) word , zal 6 (36kB) word , zal 7 (291kB) rar ;

Zamawiający w dniu 31.07.2012 r dokonał modyfikacji treści ogłoszenia i SIWZ oraz udzielił odpowiedzi na pytania:
odpowiedzi na pytania (367kB) word ,
modyfikacja SIWZ (383kB) word ,
respirator - modyfikacja (80kB) word ,
inkubator - modyfikacja (62kB) word
SIWZ po modyfikacji (202kB) word ,
formularz o zmianie ogłoszenia (73kB) pdf .
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dz. Urz. UE (80kB) pdf

Zamawiający w dniu 9.08.2012 r dokonał modyfikacji treści ogłoszenia i SIWZ oraz udzielił odpowiedzi na pytania:
odpowiedzi na pytania nr 2 (443kB) word ,
modyfikacja SIWZ 2 (360kB) word ,
SIWZ po modyfikacji nr 2 (205kB) word - na żółto modyfikacje z 31.07.2012 r., na zielono modyfikacje z 9.08.2012 r.
zal5 - modyfikacja wzoru umowy (90kB) word
formularz o zmianie ogłoszenia nr 2 (72kB) pdf

Zamawiający w dniu 10.08.2012 r udzielił odpowiedzi na pytanie:
odpowiedzi na pytania nr 3 (337kB) word

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 (70kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert:
informacja z otwarcia ofert (360kB) word

Uzupełniona informacja z otwarcia ofert - Zamawiający omyłkowo nie uwzględnił oferty Covidien Polska Sp. z o.o. na pakiet XVI:
uzupełnienie informacji z otwarcia ofert (360kB) word

wybór najkorzystniejszej oferty:
wybór najkorzystniejszej oferty (278kB) pdf
wybór najkorzystniejszej oferty - doc (396kB) word

metryczka


Opublikował: Marcin Belczyński (10 lipca 2012, 13:42:32)

Ostatnia zmiana: Marcin Belczyński (25 września 2012, 15:27:59)
Zmieniono: wybór najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3324