zamówienie na:

Dostawa wyposażenia medycznego dla Centrum Stomatologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu oraz wykonanie sieci komputerowej i telefonicznej na Bloku Operacyjnym Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/18/12
wartość: powyżej 200.000 euro
termin składania ofert: 13 sierpnia 2012  12:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 
KUJAWSKO - POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

jako Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu
prowadzonym w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2010r. , nr 113, poz. 759) w przedmiocie

"Dostawa wyposażenia medycznego dla Centrum Stomatologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu oraz wykonanie sieci komputerowej i telefonicznej na Bloku Operacyjnym Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu"


Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją postępowania:
formularz ogłoszenia o zamówieniu (145kB) pdf

Pozostała część dokumentacji opublikowana zostanie po ogłoszeniu w Dz. Urz. UE formularza ogłoszenia o zamówieniu.

ogłoszenie o zamówieniu Dz.Urz.UE (224kB) pdf
dokumentacja postępowania (403kB) rar
..............................................................................................................................

Modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ i wzoru umowy
Modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ i załączników 2a i 2b (78kB) pdf
Formularz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia Dz. Urz. UE (70kB) pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dz. Urz. UE (68kB) pdf
..............................................................................................................................

pytania i odpowiedzi 17.07.2012r. (68kB) pdf
pytania i odpowiedzi 18.07.2012 r. (48kB) pdf
pytania i odpowiedzi 26.07.2012r. (320kB) pdf
pytanie i odpowiedź 02.08.2012 r. (35kB) pdf
..............................................................................................................................

informacja z otwarcia ofert (299kB) pdf
wybór najkorzystniejszej oferty (223kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Białkowska-Struzińska (28 czerwca 2012, 11:26:33)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Rogalewicz (20 września 2012, 12:43:59)
Zmieniono: publikacja wyboru najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2733