zamówienie na:

Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/17/12
wartość: powyżej 200.000 euro
termin składania ofert: 20 sierpnia 2012  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 
KUJAWSKO - POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

jako Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu
prowadzonym w trybie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w przedmiocie:


"Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu"


Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją postępowania:

formularz ogłoszenia o zamówieniu (148kB) pdf

Pozostała część dokumentacji opublikowana zostanie po ogłoszeniu Dz. Urz. UE formularza ogłoszenia o zamówieniu.

ogłoszenie o zamówieniu Dz. Urz. UE (212kB) pdf

SIWZ (57kB) word
załącznik nr 1 do SIWZ (102kB) rar , załącznik nr 2 do SIWZ (42kB) word ,
załącznik nr 3 do SIWZ (34kB) word , załącznik nr 4 do SIWZ (28kB) word ,
załącznik nr 5 do SIWZ (28kB) word
...........................................................................................................................

Modyfikacja ogłoszenia, SIWZ i załączników (1):
modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu, siwz i załączników (184kB) word
formularz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia (70kB) pdf
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dz. Urz. UE (61kB) pdf
...........................................................................................................................

Modyfikacja ogłoszenia, SIWZ i załącznika (2):
modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu, siwz i załącznika (2) (199kB) word
formularz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia (77kB) pdf
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dz. Urz. UE (77kB) pdf
..........................................................................................................................

pytania i odpowiedzi 29.06.2012r. (347kB) word
.........................................................................................................................

Modyfikacja ogłoszenia, SIWZ i załącznika (3):
modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu, siwz i załącznika (3) (199kB) word
formularz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia (72kB) pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dz. Urz. UE (67kB) pdf
.........................................................................................................................

pytania i odpowiedzi 24.07.2012r. (666kB) word
.........................................................................................................................

pytania i odpowiedzi 01.08.2012r. (351kB) word
.........................................................................................................................

Modyfikacja ogłoszenia, SIWZ i załączników (4):
modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu, siwz i załączników (4) (137kB) pdf
formularz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia (4) (70kB) pdf
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dz. Urz. UE (62kB) pdf
.........................................................................................................................

wyjaśnienie odpowiedzi 03.08.2012r. (31kB) pdf
........................................................................................................................

wyjaśnienie do specyfikacji technicznej (29kB) pdf
.........................................................................................................................

Informacja z otwarcia ofert 20.08.2012r. (28kB) word
.........................................................................................................................

Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu części postępowania:
wybór najkorzystniejszej oferty i unieważnienie części postępowania (293kB) pdfmetryczka


Opublikował: Michał Struziński (19 czerwca 2012, 12:42:12)

Ostatnia zmiana: Michał Struziński (13 września 2012, 11:22:00)
Zmieniono: wybór najkorzystniejszej oferty i unieważnienie części postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3936