zamówienie na:

Dostawa niemagnetycznego wózka transportowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/16/12
wartość: powyżej 200 000 euro
termin składania ofert: 26 lipca 2012  12:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 
KUJAWSKO - POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

jako Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu
prowadzonym w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2010r. , nr 113, poz. 759) w przedmiocie

dostawy niemagnetycznego wózka transportowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w ToruniuZapraszamy do zapoznania się z formularzem ogłoszenia o zamówieniu:
formularz ogłoszenia o zamówieniu (110kB) pdf


Całość dokumentacji zostanie zamieszczona na stronie po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

ogłoszenie o zamówieniu Dz. Urz. UE (138kB) pdf

SIWZ (55kB) word
załącznik nr 1 do SIWZ (47kB) word , załącznik nr 2 do SIWZ (42kB) word ,
załącznik nr 3 do SIWZ (33kB) word , załącznik nr 4 do SIWZ (28kB) word ,
załącznik nr 5 do SIWZ (28kB) word
.............................................................................................................................

Zamawiający informuje o zmianie osoby do kontaktu w sprawach związanych z postępowaniem oraz zmianie numeru telefonu.

modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu i siwz (177kB) word
formularz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia (68kB) pdf
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dz. Urz. UE (60kB) pdf
..............................................................................................................................

Modyfikacja treści ogłoszenia, SIWZ i załącznika nr 2
modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu, siwz i załącznika (215kB) word
formularz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia (94kB) pdf
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dz. Urz. UE (85kB) pdf
..............................................................................................................................

pytania i odpowiedzi 10.07.2012r. (27kB) pdf
..............................................................................................................................

Informacja z otwarcia ofert 26.07.2012r. (38kB) pdf
..............................................................................................................................

wybór najkorzystniejszej oferty (109kB) pdf

metryczka


Opublikował: Grzegorz Rogalewicz (15 czerwca 2012, 15:12:11)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Sondej-Orłowska (7 sierpnia 2012, 13:33:12)
Zmieniono: wybór najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1269