zamówienie na:

Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/15/12
wartość: powyżej 200 000 euro
termin składania ofert: 24 lipca 2012  12:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 
KUJAWSKO - POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

jako Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu
prowadzonym w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2010r. , nr 113, poz. 759) w przedmiocie

dostawy aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w BydgoszczyZapraszamy do zapoznania się z dokumentacją postępowania:
formularz ogłoszenia o zamówieniu (128kB) pdf
ogłoszenie o zamówieniu (185kB) pdf

dokumentacja postępowania (233kB) zip
...........................................................................................................................

Zamawiający informuje o zmianie osoby do kontaktu w sprawach związanych z postępowaniem oraz zmianie numeru telefonu.

modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu i siwz (177kB) word
formularz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia (69kB) pdf
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dz. Urz. UE (60kB) pdf
...........................................................................................................................

Modyfikacja ogłoszenia, SIWZ i załącznika nr 2
modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu, siwz i załącznika (185kB) word
formularz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia (69kB) pdf
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dz. Urz. UE (61kB) pdf
...........................................................................................................................

pytania i odpowiedzi 27.06.2012r. (75kB) pdf
...........................................................................................................................

pytania i odpowiedzi 06.07.2012r. (156kB) pdf
...........................................................................................................................

Informacja z otwarcia ofert 24.07.2012r. (61kB) pdf
..........................................................................................................................

wybór najkorzystniejszej oferty i unieważnienie części postępowania (122kB) pdf

metryczka


Opublikował: Grzegorz Rogalewicz (13 czerwca 2012, 12:16:43)

Ostatnia zmiana: Michał Struziński (2 sierpnia 2012, 12:00:21)
Zmieniono: wybór najkorzystniejszej oferty i unieważnienie części postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2399