zamówienie na:

Przebudowa i rozbudowa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy - etap I

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/13/12
wartość: powyżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 6 sierpnia 2012  10:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 
KUJAWSKO - POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

jako Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu
prowadzonym w trybie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2010r. , nr 113, poz. 759) w przedmiocie

Przebudowa i rozbudowa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy -etap I


Zapraszamy do zapoznania się z formularzem ogłoszenia o zamówieniu:
Formularz ogłoszenia o zamówieniu (119kB) pdf

Dokumentacja postępowania opublikowania zostanie po ogłoszeniu formularza ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o zamówieniu i dokumentacją postępowania:
ogłoszenie o zamówieniu Dz.Urz.UE (156kB) pdf
dokumentacja postępowania (879kB) rar

projekt 1 (10240kB) rar , projekt 2 (10240kB) rar , projekt 3 (10240kB) rar , projekt 4 (10240kB) rar , projekt 5 (10240kB) rar , projekt 6 (10240kB) rar , projekt 7 (10240kB) rar , projekt 8 (10240kB) rar , projekt 9 (10240kB) rar , projekt 10 (10240kB) rar , projekt 11 (10240kB) rar , projekt 12 (10240kB) rar , projekt 13 (10240kB) rar , projekt 14 (10240kB) rar , projekt 15 (10240kB) rar , projekt 16 (10240kB) rar , projekt 17 (10240kB) rar , projekt 18 (10240kB) rar , projekt 19 (10240kB) rar , projekt 20 (10240kB) rar , projekt 21 (10240kB) rar , projekt 22 (10240kB) rar , projekt 23 (10240kB) rar , projekt 24 (10240kB) rar , projekt 25 (10240kB) rar , projekt 26 (10240kB) rar , projekt 27 (10240kB) rar , projekt 28 (10240kB) rar , projekt 29 (10240kB) rar , projekt 30 (10240kB) rar , projekt 31 (10240kB) rar , projekt 32 (10240kB) rar , projekt 33 (10240kB) rar , projekt 34 (10240kB) rar , projekt 35 (10240kB) rar , projekt 36 (10240kB) rar , projekt 37 (10240kB) rar , projekt 38 (10240kB) rar , projekt 39 (10240kB) rar , projekt 40 (10240kB) rar , projekt 41 (10240kB) rar , projekt 42 (10240kB) rar , projekt 43 (10240kB) rar , projekt 44 (10240kB) rar , projekt 45 (10240kB) rar , projekt 46 (10240kB) rar , projekt 47 (10240kB) rar , projekt 48 (10240kB) rar , projekt 49 (10240kB) rar , projekt 50 (10240kB) rar , prijekt 51 (10240kB) rar , projekt 52 (10240kB) rar , projekt 53 (10240kB) rar , projekt 54 (10240kB) rar , projekt 55 (10240kB) rar , projekt 56 (10240kB) rar , projekt 57 (10240kB) rar , projekt 58 (10240kB) rar , projekt 59 (10240kB) rar , projekt 60 (10240kB) rar , projekt 61 (10240kB) rar , projekt 62 (10240kB) rar , projekt 63 (10240kB) rar , projekt 64 (10240kB) rar , projekt 65 (10240kB) rar , projekt 66 (10240kB) rar , projekt 67 (10240kB) rar , projekt 68 (10240kB) rar , projekt 69 (10240kB) rar , projekt 70 (10240kB) rar , projekt 71 (10240kB) rar , projekt 72 (10240kB) rar , projekt 73 (10240kB) rar , projekt 74 (10240kB) rar , projekt 75 (10240kB) rar , projekt 76 (10240kB) rar , projekt 77 (10240kB) rar , projekt 78 (10240kB) rar , projekt 79 (10240kB) rar , projekt 80 (10240kB) rar , projekt 81 (10240kB) rar , projekt 82 (10240kB) rar , projekt 83 (10240kB) rar , projekt 84 (10240kB) rar , projekt 85 (1523kB) rar .
.........................................................................................................

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy 18.05.2012 r.
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy 18.05.12 (480kB) word
.........................................................................................................

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy 23.05.2012 r.
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy 23.05.2012 r. (479kB) word
..........................................................................................................

Zamawiający w dniu 31.05.2012 r. udzielił wyjaśnień, w związku z tym zaszła potrzeba zmiany ogłoszenia, siwz, załącznika nr 1 do siwz- formularza oferty oraz załącznika nr 8 do siwz - wzoru umowy:
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy 31.05.2012 r. (504kB) zip
formularz zmiany ogłoszenia (67kB) pdf
Zmieniony formularz oferty - załącznik nr 1 (29kB) zip
Zmieniony wzór umowy (44kB) zip
Zmieniony SIWZ (188kB) word
.....................................................................................................................................

Zamawiający w dniu 14.06.2012 r. dokonał modyfikacji treści ogłoszenia i SIWZ:
modyfikacja treści ogłoszenia i siwz (181kB) word
formularz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia (69kB) pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dz.Urz.UE (69kB) pdf
.....................................................................................................................................

Zamawiający w dniu 21.06.2012 dokonał modyfikacji treści ogłoszenia, siwz i przedmiarów:
Modyfikacja treści ogłoszenia i siwz 2 (181kB) word
formularz zmiany ogłoszenia 3 (67kB) pdf
zmodyfikowane przedmiary (3401kB) rar
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dz.Urz.UE (59kB) pdf
.....................................................................................................................................

Zamawiający w dniu 09.07.2012 r. dokonał modyfikacji treści ogłoszenia i SIWZ:
Modyfikacja treści ogłoszenia i siwz 3 (181kB) word
Formularz zmiany ogłoszenia 3 (68kB) pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dz.Urz.UE (59kB) pdf
......................................................................................................................................

Zamawiający w dniu 13.07.2012 r dokonał modyfikacji treści ogłoszenia i SIWZ oraz udzielił odpowiedzi na pytania:
Modyfikacja treści ogłoszenia i siwz 4 (180kB) word
Formularz zmiany ogłoszenia 4 (68kB) pdf
Odpowiedzi na pytania i załączniki (592kB) rar
Odpowiedzi na pytania - załącznik nr 2 część 1 (4100kB) rar
Odpowiedzi na pytania - załącznik nr 2 część 2 (7089kB) rar
Zmieniony wzór umowy (44kB) word
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dz.Urz.UE (59kB) pdf
...................................................................................................................................

Zamawiający w dniu 16.07.2012 r dokonał sprostowania odpowiedzi na
pytanie nr 1 udzielonej w dniu 13.07.2012 r.
Sprostowanie odpowiedzi do pytania nr 1 (480kB) word
...................................................................................................................................

Zamawiający w dniu 19.07.2012 r udzielił odpowiedzi na pytania:

Odpowiedzi na pytania (483kB) word


Zamawiający w dniu 25.07.2012 r udzielił odpowiedzi na pytania:

odpowiedzi na pytania (334kB) word

Zamawiający w dniu 27.07.2012 r udzielił odpowiedzi na pytania:
odpowiedź na pytanie (334kB) word

Zamawiający w dniu 30.07.2012 r. dokonał sprostowania ogłoszenia:

umieszcza obecnie formularz ogłoszenia, gdy zostanie opublikowane w Urzędowym Dzienniku UE zostanie załączone ogłoszenie o sprostowaniu:
ogłoszenie o sprostowaniu (70kB) pdf

Zamawiający w dniu 1.08.2012 r udzielił odpowiedzi na pytanie:
odpowiedź na pytanie (338kB) word

W dniu 2.08.12 opublikowano sprostowanie w Urzędowym Dzienniku UE:

ogłoszenie o sprostowaniu (60kB) pdf
..................................................................................................................................

Informacja z otwarcia ofert 06.08.2012 r.

Informacja z otwarcia ofert 06.08.2012 r. (480kB) word

..................................................................................................................................

Wybór najkorzystniejszej oferty
Wybór najorzystnieszej oferty (92kB) pdf

metryczka


Opublikował: Małgorzata Sondej-Orłowska (8 maja 2012, 09:29:10)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Sondej-Orłowska (11 września 2012, 10:51:59)
Zmieniono: Wybór najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9605