zamówienie na:

Wykonanie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego w zadaniu „Modernizacja infrastruktury oddziałów łóżkowych Klinicznego Chirurgii Onkologicznej i Klinicznego Urologii Onkologicznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy”

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/27/11
wartość: poniżej 193 000 euro
termin składania ofert: 10 października 2011  08:45
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 
 Toruń, 12.10.2011 r.
 
KUJAWSKO-POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ZAWIADAMIA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.                        Wykonanie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego w zadaniu „Modernizacja infrastruktury oddziałów łóżkowych Klinicznego Chirurgii Onkologicznej i Klinicznego Urologii Onkologicznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy”
znak sprawy ZP/27/11

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”,
Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, uprzejmie informuje o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty:
Decyzją Zamawiającego jako najkorzystniejsza została wybrana:
oferta Wykonawcy:
„PRO-BUD”
Projektowanie, nadzorowanie, zarządzanie i wykonawstwo budowlane
Krzysztof Kaźmierczak
ul. J. Porazińskiej 52/1, 60-195 Poznań
 
 
Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów oraz spełniła warunki SIWZ.
 
2) Streszczeniu oceny i porównania złożonych ofert:
 
Oferta nr 1
Zbigniew Frankowski
Bogucin 84, 87-811 Fabianki
Wartość brutto: 39.360,00 zł
Ilość punktów – 71,88
 
Oferta nr 2
Przybylski Produkcja Handel Usługi
ul. Barska 47, 87-800 Włocławek
Wartość brutto: 35.055,00 zł
Ilość punktów – 80,70

Oferta nr 3
„PRO-BUD” Projektowanie, nadzorowanie, zarządzanie i wykonawstwo budowlane
Krzysztof Kaźmierczak
ul. J. Porazińskiej 52/1, 60-195 Poznań
Wartość brutto: 28.290,00 zł
Ilość punktów – 100
 
Oferta nr 4
NIERUCHOMOŚCI Kancelaria Beata Marta Kucharzyk
ul. Graniczna 13, 11-400 Kętrzyn
Wartość brutto: 54.120,00 zł
Ilość punktów – 52,27
 
Oferta nr 5
INWEST-BUD mgr inż. Mariusz Piórkowski
Nowa Wieś Kętrzyńska 10 A, 11-400 Kętrzyn
Wartość brutto: 50.000,00 zł
Ilość punktów – 56,58
 
Oferta nr 6
NBO sp. z o.o.
ul. Gdańska 3c, 70-660 Szczecin
Wartość brutto: 63.960,00 zł
Ilość punktów – 44,23
 
Oferta nr 7
Konsorcjum:
Lider - POI sp. z o.o.
ul. Szeroka 1, 88-100 Inowrocław
 
Członek – Building Supervision Services Polska sp. z o.o.
ul. Plac Wiosny Ludów nr 2, 61-831 Poznań
Wartość brutto: 46.480,00 zł
Ilość punktów – 60,86
 
Ofert nr 8
Powiernictwo Kordek Biuro Obsługi Budownictwa Stanisław Kordek
ul. Gdańska 47/31, 84-230 Rumia
Wartość brutto: 52.890,00 zł
Ilość punktów – 53,49

Oferta nr 9
Invest-Plus Biuro Inwestycyjne Budownictwa sp. z o.o.
ul. Chodkiewicza 14/2, 85-064 Bydgoszcz
Wartość brutto: 49.970,00 zł
Ilość punktów – 56,61
 
Oferta nr 10
INWESTPROJEKT sp. z o.o.
ul. Glinki 92, 85-861 Bydgoszcz
Wartość brutto:  60.270,00 zł
Ilość punktów – 46,94
 
Oferta nr 11
Jubana Polska
Stary Jasiniec 78, 86-010 Koronowo
Wartość brutto:  30.750,00 zł
Ilość punktów – 92,00
 
Oferta nr 12
PROXEN sp. z o.o.
ul. Lubicka 44, 87-100 Toruń
Wartość brutto:  123.000,00 zł
Ilość punktów – 23,00
 
Oferta nr 13
AGBUD – Andrzej Górski
Jacewo 11, 88-110 Inowrocław
Wartość brutto:  33.000,00 zł
Ilość punktów – 85,73
 
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:
Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.
 
4) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy.

5)Termin zawarcia umowy w sprawie zamówienia:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp w związku z art. 94 ust. 2 pkt 3a tejże ustawy, zamawiający informuje, że w tym postępowaniu może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp z uwagi na fakt, że w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 


Do pobrania:
ogłoszenie (23kB) word
SIWZ (147kB) word
Załącznik nr 1 do SIWZ (16kB) word , Załącznik nr 2 do SIWZ (17kB) word , Załącznik nr 3 do SIWZ (17kB) word , Załącznik nr 4 do SIWZ (17kB) word , Załącznik nr 5 do SIWZ (17kB) word , Załącznik nr 6 do SIWZ (17kB) word , Załącznik nr 7 do SIWZ (28kB) word

metryczka


Opublikował: Anna Białkowska-Struzińska (30 września 2011, 13:48:32)

Ostatnia zmiana: Anna Białkowska-Struzińska (12 października 2011, 12:32:45)
Zmieniono: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2330