zamówienie na:

dostawa wyposażenia medycznego i technicznego dla Regionalnego Centrum Stomatologii w Toruniu

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/25/11
wartość: powyżej 193 000 euro
termin składania ofert: 24 października 2011  12:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 
KUJAWSKO - POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

jako Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu
prowadzonym w trybie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2010r. , nr 113, poz. 759) w przedmiocie

dostawy wyposażenia medycznego i technicznego

dla Regionalnego Centrum Stomatologii w ToruniuZapraszamy do zapoznania się z dokumentacją postępowania:


formularz ogłoszenia o zamówieniu (174kB) pdf
dokumentacja postępowania (491kB) zip


W dniu 7.10.2011 r. zamawiający udzielił wyjaśnień oraz zmodyfikował treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:


wyjaśnienia i zmiany siwz (7.10.2011) (490kB) word
zmieniona dokumentacja (07.10.2011) (205kB) zipW dniu 17.10.2011 r. zamawiający udzielił wyjaśnień oraz zmodyfikował treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

wyjaśnienia i zmiany siwz (17.10.2011) (484kB) word
zmieniona dokumentacja (17.10.2011) (58kB) wordInformacja z otwarcia ofert
informacja z otwarcia ofert (12kB) excel

---------------------------------------------------------------------------

Wybór najkorzystniejszej oferty:
wybór najkorzystniejszej oferty (405kB) pdf

metryczka


Opublikował: Grzegorz Rogalewicz (12 września 2011, 15:51:58)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Rogalewicz (16 listopada 2011, 14:07:43)
Zmieniono: wybór najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2486