zamówienie na:

Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.

zamawiający: Kujawko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/24/11
wartość: powyżej 193 000 euro
termin składania ofert: 17 października 2011  09:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 
KUJAWSKO - POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

jako Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. , nr 113, poz. 759) w przedmiocie:

"Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego 
im.  J. Brudzińskiego w Bydgoszczy."

 

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o zamówieniu:
formularz ogłoszenia o zamówieniu (153kB) pdf
formularz zmiany ogłoszenia (87kB) pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie o zamówieniu (214kB) pdf
specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami (525kB) word
modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia (525kB) word
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
pytania i odpowiedzi 1 (181kB) word
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pismo przewodnie dotyczące modyfikacji załącznika nr 2 (165kB) word
Modyfikacja załącznika nr 2 (368kB) word
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
pytania i odpowiedzi 2 (169kB) word pytania i odpowiedzi 2
Pytania i odpowiedzi 3 (169kB) word pytania i odpowiedzi 3
Pytania i odpowiedzi 4 (205kB) word pytania i odpowiedzi 4
modyfikacja wzoru umowy (30kB) word modyfikacja zał 4 wzoru umowy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
pytania i odpowiedzi5 (167kB) word pytania i odpowiedzi 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
informacja z otwarcia ofert:
informacja z otwarcia ofert (480kB) word
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wybór najkorzystniejszej oferty
wybór najkorzystniejszej oferty (653kB) word

metryczka


Opublikował: Małgorzata Sondej-Orłowska (5 września 2011, 09:06:12)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Sondej-Orłowska (17 listopada 2011, 13:53:46)
Zmieniono: Wybór najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2498