zamówienie na:

Dostawę sprzętu informatycznego wraz z integracją systemu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/23/11
wartość: poniżej 193 000 euro
termin składania ofert: 12 września 2011  09:45
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 
KUJAWSKO - POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

jako Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu
prowadzonym w trybie
 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2010r. , nr 113, poz. 759) w przedmiocie

Dostawy sprzętu informatycznego wraz z integracją systemu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją postępowania:

SIWZ (49kB) word , Załącznik nr 1 (25kB) word , Załącznik nr 2 (211kB) rar , Załącznik nr 3 (20kB) word , Załącznik nr 4 (26kB) word

Ogłoszenie (12kB) txt

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (5kB) txt

Zmieniona SIWZ oraz pismo przewodnie

pismo do zmienionej SIWZ (478kB) word , SIWZ po zmianach (48kB) word

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

pytania i odpowiedzi 1 (477kB) word

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wybór najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (480kB) word

metryczka


Opublikował: Katarzyna Szczerbiak (2 września 2011, 22:37:32)

Ostatnia zmiana: Marcin Belczyński (23 września 2011, 13:46:25)
Zmieniono: wybór najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1571