zamówienie na:

Najem zestawu kontenerów biurowych wraz z montażem posadowieniem na terenie Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy wraz z bieżącą obsługą serwisową

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/22/11
wartość: poniżej 193 000 euro
termin składania ofert: 9 września 2011  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 
KUJAWSKO - POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

jako Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu
prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2010r. , nr 113, poz. 759) w przedmiocie
Najmu zestawu kontenerów biurowych wraz z montażem posadowieniem na terenie Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy wraz z bieżącą obsługą serwisową
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją postępowania:
ogłoszenie (70kB) pdf
siwz i załączniki (183kB) word , załącznik nr 6 do SIWZ (56kB) pdf
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odpowiedzi na pytania z dnia 8 września 2011 roku:
pytania i odpowiedzi 1 (6kB) zip

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
wybór najkorzystniejszej oferty (480kB) word

metryczka


Opublikował: Michał Struziński (1 września 2011, 12:25:17)

Ostatnia zmiana: Marcin Belczyński (21 września 2011, 12:47:26)
Zmieniono: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2095