zamówienie na:

Zakup, dostawa i montaż aparatury diagnostycznej

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/20/11
wartość: powyżej 193 000 Euro
termin składania ofert: 6 października 2011  09:00
wynik postępowania: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Toruń, 26.10.2011 r.
 
KUJAWSKO-POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ZAWIADAMIA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.      „Zakup, dostawa i montaż  aparatury diagnostycznej”
znak sprawy ZP/20/11

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”,
Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, uprzejmie informuje o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty:
Decyzją Zamawiającego jako najkorzystniejsza oferta, w poszczególnych pakietach  została wybrana oferta Wykonawcy:
Pakiet nr 1
Oferta nr 3
SYSMEX Polska sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa
 
Pakiet nr  2
Oferta nr 8
Roche Diagnostics Polska sp. z o. o.
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6 B, 01-531 Warszawa
 
Pakiet nr  3
Oferta nr 8
Roche Diagnostics Polska sp. z o. o.
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6 B, 01-531 Warszawa
 
Pakiet nr  4
Oferta nr 2
Diag-Med
ul. Ryżowa 51, 02-495 Warszawa
   
Pakiet nr  5
Oferta nr 1
„ALAB” sp. z o. o., 00-739 Warszawa
ul. Stępińska 22/30 lok. 222
 
Pakiet nr  6
Oferta nr 5
PRECOPTIC Co. Wojciechowscy sp. jawna
ul. Arkuszowa 60, 01-934 Warszawa
 
Pakiet nr  7
Oferta nr 9
PROMED S.A.
ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa
 
Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów oraz spełniła warunki SIWZ.
 
2) Streszczeniu oceny i porównania złożonych ofert:
 
Pakiet nr 1
Oferta nr 3
SYSMEX Polska sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa
Ilość punktów – 10
 
Pakiet nr  2
Oferta nr 7
SYNGEN BIOTECH sp. z o. o.
ul. Ostródzka 13, 54-116 Wrocław
Ilość punktów – 5,64
 
Oferta nr 8
Roche Diagnostics Polska sp. z o. o.
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6 B, 01-531 Warszawa
Ilość punktów – 10
 
 
Pakiet nr  3
Oferta nr 8
Roche Diagnostics Polska sp. z o. o.
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6 B, 01-531 Warszawa
Ilość punktów – 10
 
Pakiet nr  4
Oferta nr 2
Diag-Med
ul. Ryżowa 51, 02-495 Warszawa
Ilość punktów – 10
 
Oferta nr 4
Beckman Coulter Polska sp. z o. o.
ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa
Ilość punktów – 7,15
 
Pakiet nr  5
Oferta nr 1
„ALAB” sp. z o. o., 00-739 Warszawa
ul. Stępińska 22/30 lok. 222
Ilość punktów – 10
 
Ofert nr 6
KENDROLAB sp. z o. o.
ul. Ciesielska 18, 04-653 Warszawa
Ilość punktów – 9,61
 
Pakiet nr  6
Oferta nr 5
PRECOPTIC Co. Wojciechowscy sp. jawna
ul. Arkuszowa 60, 01-934 Warszawa
Ilość punktów – 10
 
Pakiet nr  7
Oferta nr 9
PROMED S.A.
ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa
Ilość punktów – 10

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:
Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.
 
4) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia:
Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy.

5)Termin zawarcia umowy w sprawie zamówienia:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp w związku z art. 94 ust. 1  tejże ustawy, zamawiający informuje, że w tym postępowaniu  umowa zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż  10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
Do pobrania:

ogłoszenie (161kB) pdf
SIWZ (204kB) word
oświadczenie (35kB) word
oświadczenie (40kB) word
formularz oferta (41kB) word
formularz cenowy (46kB) word
wym. tech. warunki graniczne (302kB) word
wykaz zamówień (41kB) word
wykaz podwykonawców (39kB) word
wzór umowy (79kB) word
pytania i odpowiedzi do SIWZ (31kB) word
pyt. i odpowiedzi z dnia 03.10.2011r. (51kB) word
pytanie i odpowiedz (51kB) word

metryczka


Opublikował: Anna Szydłowska (25 sierpnia 2011, 21:02:14)

Ostatnia zmiana: Anna Szydłowska (26 października 2011, 07:47:56)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1917