zamówienie na:

„Modernizację infrastruktury oddziałów łóżkowych: Klinicznego Chirurgii Onkologicznej i Klinicznego Urologii Onkologicznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy”

zamawiający: Kujawko-Pomorskie Inwestycje Medyczne
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/19/11
wartość: poniżej 4 845 000 euro
termin składania ofert: 9 września 2011  09:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 
KUJAWSKO - POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

jako Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych

o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. , nr 113, poz. 759) w przedmiocie

„Modernizacja infrastruktury oddziałów łóżkowych: Klinicznego Chirurgii Onkologicznej i Klinicznego Urologii Onkologicznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy”


Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją postępowania:


ogłoszenie (18kB) txt
siwz (1088kB) word
przedmiary (640kB) rar
projekt architektoniczny (59kB) rar , projekt elektryczny (3707kB) rar , projekt ewakuacja (3787kB) rar ,
projekt sanitarny i wentylacyjny (5776kB) rar , projekt gazy medyczne (3302kB) rar , projekty niskoprądowe (826kB) rar , projekt wykonania wnętrz (39kB) rar
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
pytanie i odpowiedź 1:
pytanie i odpowiedź 1 (479kB) word
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
projekt architektoniczny:
projekt architektoniczny rysunki (2395kB) pdf
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
projekt wykończenia wnętrz: rysunki
projekt wykonania wnętrz rysunki (3264kB) pdf
projekt wykonania wnętrz:opis techniczny
projekt wykonania wnętrz opis techniczn (70kB) pdf
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pytania i odpowiedzi 2:
pytania i odpowiedzi 2 (176kB) word
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wybór najkorzystniejszej oferty
Wybór najkorzystniejszej oferty (481kB) word
-

metryczka


Opublikował: Małgorzata Sondej-Orłowska (25 sierpnia 2011, 15:22:56)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Sondej-Orłowska (22 września 2011, 12:10:38)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2019