zamówienie na:

Dostawa mebli dla Regionalnego Centrum Stomatologii w Toruniu

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/15/11
wartość: poniżej 193 000 euro
termin składania ofert: 12 lipca 2011  11:30
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 
KUJAWSKO - POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

jako Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu

prowadzonym w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2010r. , nr 113, poz. 759) w przedmiocie

dostawy mebli dla Regionalnego Centrum Stomatologii w ToruniuZapraszamy do zapoznania się z dokumentacją postępowania:

ogłoszenie o zamówieniu (16kB) html
dokumentacja postępowania (301kB) zip


Zamawiający informuje, iż w dniu 1.07.2011 r. dokonał zmiany terminów składania i otwarcia ofert:

ogłoszenie o zmianie (1.07.2011) (3kB) html
informacja w sprawie zmiany terminów składania i otwarcia ofert (479kB) wordZamawiający informuje, iż w dniu 4.07.2011 r. dokonał zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia

ogłoszenie o zmianie (4.07.2011) (7kB) html
ifnormacja o zmianach siwz (04.07.2011) (479kB) word

zmiany siwz (04.07.2011) (322kB) zip


Zamawiający informuje, iż w dniu 5.07.2011 r. udzielił wyjaśnień i dokonał zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia

wyjaśnienia i zmiany siwz (5.07.2011) (660kB) zipZamawiający informuje, iż w dniu 7.07.2011 r. udzielił wyjaśnień specyfikacji istotnych warunków zamówienia

wyjaśnienia siwz (7.07.2011) (486kB) wordZamawiający informuje, iż w dniu 8.07.2011 r. udzielił wyjaśnień specyfikacji istotnych warunków zamówienia

wyjaśnienia siwz (8.07.2011) (535kB) zipInformacja z otwarcia ofert:

informacja z otwarcia ofert (478kB) word


------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wybór najkorzystniejszej oferty:
wybór najkorzystniejszej oferty (485kB) word

metryczka


Opublikował: Grzegorz Rogalewicz (24 czerwca 2011, 15:17:53)

Ostatnia zmiana: Michał Struziński (28 lipca 2011, 15:12:38)
Zmieniono: wybór najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1606