zamówienie na:

Wykonanie drobnych modernizacji w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu (lokalizacja ul. Konstytucji 3 - go Maja 42) w formule zaprojektuj i wykonaj.

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: negocjacje z ogłoszeniem
nr sprawy: ZP/14/11
wartość: poniżej 4 845 000 euro
termin składania ofert: 15 lipca 2011  09:00
wynik postępowania: zawarcie umowy 
KUJAWSKO - POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

jako Zamawiający
 

informuje  o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem  
              
Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.,
 działając zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
 informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie drobnych modernizacji w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu (lokalizacja ul. Konstytucji 3 - go Maja 42) w formule „zaprojektuj i wykonaj” prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem dokonał oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

 1.       Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wniosek o dopuszczenie do udziału w negocjacjach złożył Wykonawca:  
TB. INVEST Tomasz Brzeziński,
ul. Harfowa 34,
80-298 Gdańsk                                                                                                                                                   

  2.      Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy Pzp oraz sekcji IV.1.2 ogłoszenia o zamówieniu nr BZP 168444-2011 z dnia 21.06.2011r. Zamawiający zaprosi do złożenia oferty wstępnej w/w Wykonawcę, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w sekcji III.3. ogłoszenia o zamówieniu.  

do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu (16kB) txtUmowę z Wykonawcą zawarto dnia 09.08.2011 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (6kB) txt

metryczka


Opublikował: Katarzyna Szczerbiak (21 czerwca 2011, 22:51:04)

Ostatnia zmiana: Marcin Belczyński (8 września 2011, 11:22:44)
Zmieniono: zmiany interpunkcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2382