zamówienie na:

Wykonanie dźwigu w budynku Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/13/11
wartość: poniżej 4 845 000 euro
termin składania ofert: 6 lipca 2011  09:30
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 
KUJAWSKO - POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

jako Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu

prowadzonym w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2010r. , nr 113, poz. 759) w przedmiocie

wykonania dźwigu w budynku Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w BydgoszczyZapraszamy do zapoznania się z dokumentacją postępowania:

ogłoszenie o zamówieniu (18kB) html
specyfikacja istotnych warunków zamówienia (719kB) zip
załącznik nr 1a do siwz (10198kB) zip


----------------------------------------------------------------------


Otwarcie ofert:
informacja z otwarcia ofert (477kB) word

Wybór najkorzystniejszej oferty:
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (480kB) word


Unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty i ponowny wybór najkorzystniejszej oferty:
unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty (480kB) word
ponowny wybór najkorzystniejszej oferty (480kB) word


metryczka


Opublikował: Grzegorz Rogalewicz (20 czerwca 2011, 15:10:30)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Rogalewicz (11 sierpnia 2011, 11:02:32)
Zmieniono: ponowny wybór najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1108