zamówienie na:

Dostawę aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Regionalnego Centrum Stomatologii w Toruniu

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/12/11
wartość: powyżej 193 000 euro
termin składania ofert: 12 lipca 2011  09:30
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty i unieważnienie części postępowania 
KUJAWSKO - POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2010r. , nr 113, poz. 759) w przedmiocie

Dostawy aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Regionalnego Centrum Stomatologii w Toruniu

Do pobrania:

Formularz ogłoszenia przesłanego do publikacji (266kB) pdf , ogłoszenie (312kB) pdf

SIWZ (195kB) word , SIWZ-modyfikacja (192kB) word , Załącznik nr 4 (36kB) word , specyfikacje techniczne (1342kB) rar


Zamawiający informuje, iż w dniu 14.06.2011 r. udzielił wyjaśnień i dokonał zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wyjaśnienia oraz aktualna treść dokumentacji znajdują się poniżej:

dokumentacja postępowania aktualna na dzień 14.06.2011 (2161kB) zip

formularz ogłoszenia sprostowania (14.06.2011) (108kB) pdf


Zamawiający informuje, iż w dniu 15.06.2011 r. udzielił wyjaśnień i dokonał zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

wyjaśnienia i zmiany siwz (15.06.2011) (666kB) zip


Zamawiający informuje, iż w dniu 21.06.2011 r. udzielił wyjaśnień i dokonał zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

wyjaśnienia i zmiany siwz (21.06.2011) (508kB) zip


Zamawiający informuje, iż w dniu 30.06.2011 r. udzielił wyjaśnień i dokonał zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

wyjaśnienia i zmiany siwz (30.06.2011) (846kB) zip


Informacja z otwarcia ofert:

informacja z otwarcia ofert (14kB) excel


----------------------------------------------------------------------


Wybór najkorzystniejszej oferty i unieważnienie części postępowania:

wybór najkorzystniejszej oferty (488kB) word

unieważnienie części postępowania (479kB) word

metryczka


Opublikował: Katarzyna Szczerbiak (31 maja 2011, 22:36:45)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Rogalewicz (11 sierpnia 2011, 10:46:30)
Zmieniono: publikacja wyboru i unieważnienia części postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2915