Informacje finansowe

Informacje finansowe

Informacje finansowe za rok 2021

Bilans i rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 roku [...]

Informacje finansowe za rok 2020

Bilans oraz rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 roku [...]

Informacje finansowe za rok 2019

Bilans i rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 r. [...]

Informacje finansowe za rok 2018

Bilans oraz rachunek zysków i strat [...]

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy wynosi 373 295 000,00 zł i dzieli się na 373 295 udziałów o wartości nominalnej 1 000 zł każdy. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym spółki zostały objęte przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i pokryte w [...]

metryczka