Odwołanie dot. postępowania znak ZP/04/17 - 2

Zamawiający informuje wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż w dniu 23.06.2017 r. wpłynęła kopia odwołania (data na odwołaniu 23.06.2017 r.) złożonego w stosunku do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dot. postępowania ZP/04/17.
 
Zamawiający, działając zgodnie z art. 185 ustawy prawo zamówień publicznych, przekazuje Wykonawcom kopię odwołania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak ZP/04/17, jednocześnie wzywając do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Treść odwołania: odwołanie (5238kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michał Struziński (26 czerwca 2017)
Opublikował: Michał Struziński (26 czerwca 2017, 08:06:44)
Podmiot udostępniający: KPIM

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 982