Odwołanie dot. postępowania znak ZP/01/13

Zamawiający informuje wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż w dniu 15.01.2013 r. wpłynęła kopia odwołania (data na odwołaniu 15.01.2013 r.) złożonego w stosunku do treści ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dot. postępowania ZP/01/13.
 
Zamawiający, działając zgodnie z art. 185 ustawy prawo zamówień publicznych, przekazuje Wykonawcom kopię odwołania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak ZP/01/13, jednocześnie wzywając do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Treść odwołania: odwołanie (2124kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Sondej-Orłowska (16 stycznia 2013)
Opublikował: Małgorzata Sondej-Orłowska (16 stycznia 2013, 08:15:56)
Podmiot udostępniający: KPIM

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2039