Odwołania

Odwołania

Odwołanie dot. postępowania znak ZP/06/17

Zamawiający informuje wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż w dniu 17.10.2017 r. wpłynęła kopia odwołania (data na odwołaniu 17.10.2017 r.) złożonego w stosunku do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dot. [...]

Odwołanie dot. postępowania znak ZP/04/17 - 2

Zamawiający informuje wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż w dniu 23.06.2017 r. wpłynęła kopia odwołania (data na odwołaniu 23.06.2017 r.) złożonego w stosunku do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dot. [...]

Odwołanie dot. postępowania znak ZP/04/17

Odwołanie dot. postępowania znak ZP/04/17Zamawiający informuje wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż w dniu 12.06.2017 r. wpłynęła kopia odwołania (data na odwołaniu 12.06.2017 r.) złożonego w stosunku do treści [...]

Odwołanie dot. postępowania znak ZP/01/13

Zamawiający informuje wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż w dniu 15.01.2013 r. wpłynęła kopia odwołania (data na odwołaniu 15.01.2013 r.) złożonego w stosunku do treści ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych [...]

Przystąpienie do odwołania dot. postępowania znak ZP/06/12

Zamawiający informuje wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż w dniu 26.07.2012 r. wpłynęła kopia przystąpienia do odwołania (data na przystąpieniu 26.07.2012 r.) złożonego w stosunku do czynności podjętej przez Zamawiającego [...]

Przystąpienie do odwołania 2 dot. postępowania znak ZP/30/11

Zamawiający informuje wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż w dniu 01.02.2012 r. wpłynęła kopia przystąpienia do odwołania (data na odwołaniu 01.02.2012 r.) złożonego w stosunku do treści ogłoszenia o zamówieniu, dot. [...]

Przystąpienie do odwołania dot. postępowania znak ZP/30/11

Zamawiający informuje wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż w dniu 02.02.2012 r. wpłynęła kopia przystąpienia do odwołania (data na odwołaniu 02.02.2012 r.) złożonego w stosunku do treści ogłoszenia o zamówieniu, dot. [...]

Odwołanie nr 2 dot. postępowania znak ZP/30/11

Zamawiający informuje wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż w dniu 30.01.2012 r. wpłynęła kopia odwołania (data na odwołaniu 30.01.2012 r.) złożonego w stosunku do treści ogłoszenia o zamówieniu, dot. postępowania [...]

Odwołanie dot. postępowania znak ZP/30/11

Zamawiający informuje wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż w dniu 09.01.2012 r. wpłynęła kopia odwołania (data na odwołaniu 09.01.2012 r.) złożonego w stosunku do treści ogłoszenia o zamówieniu, dot. postępowania [...]

Odwołanie dot. postępowania znak ZP/26/11

Zamawiający informuje wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż w dniu 30.09.2011 r. wpłynęła kopia odwołania (data na odwołaniu 29.09.2011 r.) złożonego w stosunku do treści ogłoszenia o zamówieniu, dot. postępowania [...]

Odwołanie dot. postepowania znak ZP/30/10

Zamawiający informuje wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż w dniu 17.10.2010r. wpłynęła kopia odwołania (data na odwołanieu 15.10.2010r.) złożenego w stosunku do odpowiedzi z dnia 05.10.2010r. dotyczacych [...]

odpowiedź na odwołanie znak ZP/03/10

Przekazujemy Państwu odpowiedź na odwołanie w postępowaniu znak ZP/03/10. Treść dostępna [...]

Odpowiedź na odwołanie ZP/23/10

Przekazujemy Państwu odpowiedź Zamawiającego na odwołanie w postępowaniu przetargowym znak ZP/23/10. Treść dostępna [...]

Odwołanie ZP/03/10

Zamawiający informuje wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż w dniu 05.07.2010r. wpłynęła kopia odwołania (data na odwołaniu 03.07.2010r.) złożenego na czynności unieważnienia postępowania ZP/03/10. Zamawiający, [...]

odwołanie w postępowaniu ZP/23/10

Zamawiający informuje wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż w dniu 01.07.2010r. wpłynęła kopia odwołania (data na odwołaniu 30.06.2010r.) złożenego na opis sposobu spełniania warunków w postępowaniu ZP/23/10 Zamawiający, [...]

odpowiedź na odwołanie

Przekazujemy Państwu dot. postępowania znak ZP/03/10 [...]

ODWOŁANIA WYKONAWCÓW

Zamawiający informuje wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż w dniu 07.06.2010r. wpłynęła kopia odwołania (data na odwołaniu 01.06.2010r.) złożenego na czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu [...]

metryczka