Przetargi rozstrzygnięte z 2012 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 34 (z 34)zamówienie na:

Przebudowa pomieszczeń Szpitala Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Dr Józefa Bednarza w Świeciu z przeznaczeniem na Oddział Przyjęć, Przychodnia Budynek Nr 4

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/14/12
wartość: poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 14 czerwca 2012  09:45
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawa wyposażenia medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/12/12
wartość: powyżej 200.000 euro
termin składania ofert: 11 czerwca 2012  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Wykonanie usługi doradcy technicznego i Inżyniera Kontraktu dla projektowania i robót budowlanych zadania pod nazwą Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu oraz Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/06/12
wartość: powyżej 200.000 euro
termin składania ofert: 1 czerwca 2012  11:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Opracowanie koncepcji oraz projektów budowlanych, wykonawczych wraz z pełną technologia na potrzeby budowy Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu oraz kompleksowe opracowanie projektów dla niezbędnych dodatkowych budynków wraz z zagospodarowaniem terenu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu na potrzeby połączonych jednostek

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/11/12
wartość: powyżej kwoty 200 000 euro
termin składania ofert: 7 maja 2012  08:15
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Modernizacja stacji transformatorowej Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/08/12
wartość: poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 20 marca 2012  12:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawa wyposażenia medycznego, technicznego i mebli dla Centrum Stomatologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/04/12
wartość: powyżej 200 000 euro
termin składania ofert: 13 marca 2012  12:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawę sprzętu informatycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/09/12
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 9 marca 2012  13:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszych ofert 

zamówienie na:

Dostawa holtera EKG oraz holtera 24h RR dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/02/12
wartość: powyżej 200 000 euro
termin składania ofert: 5 marca 2012  12:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawa sieciowych urządzeń aktywnych LAN dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/30/11
wartość: powyżej 193 000 euro
termin składania ofert: 23 lutego 2012  09:30
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Zakup i dostawa wyposażenia dla wybudowanego Pawilonu łóżkowego wraz z Izbą Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/05/12
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 6 lutego 2012  09:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Rozbudowa i przebudowa stacji łóżek Centrum Onkologii w Bydgoszczy

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/31/11
wartość: poniżej 4.845.000 euro
termin składania ofert: 3 lutego 2012  09:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Obsługa prawna Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych sp. z o. o.

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: ZP/03/12
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 1 lutego 2012  09:00
wynik postępowania: Zawarcie umowy 

zamówienie na:

Wykonanie usługi Inżyniera Kontraktu w zadaniu dotyczącym przebudowy i rozbudowy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/29/11
wartość: powyżej 193 000 euro
termin składania ofert: 23 stycznia 2012  11:00
wynik postępowania: wybór wykonawcy 

zamówienie na:

Opracowanie projektów wnętrz w powstających budynku A, budynku B oraz budynku G Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/01/12
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 13 stycznia 2012  11:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty - 20.01.2012 

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 34 (z 34)