Przetargi unieważnione z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)



zamówienie na:

Rozbudowę Zakładu Diagnostyki Obrazowej (ZDO) Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu przy ul. Św. Józefa 53-59 w części wschodniej budynku 510 (poziom 0) o Pracownię Rezonansu Magnetycznego planowaną do zlokalizowania na poziomie -1 w pomieszczeniach archiwum w zakresie przebudowy (robót budowlano-instalacyjnych) i dostosowania pomieszczeń pod nowe funkcje w formule zaprojektuj i wybuduj

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: negocjacje z ogłoszeniem
nr sprawy: ZP/11/19
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 19 grudnia 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie postępowania 

zamówienie na:

Dostawa pomostów technologicznych i balustrad ochronnych na dach budynku "D" Szpitala Kujawsko- Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/03/19
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 18 marca 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)