Przetargi unieważnione z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Dostawa pomostów technologicznych i balustrad ochronnych na dach budynku "D" Szpitala Kujawsko- Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/06/18
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 20 grudnia 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania 

zamówienie na:

Dostawa pomostów technologicznych i balustrad ochronnych na dach budynku „D” Szpitala Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/05/18
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 4 grudnia 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania 

zamówienie na:

Przebudowa, budowa sieci: kanalizacji sanitarnej, II etapu kanalizacji deszczowej, wodociągowej, elektroenergetycznych, oświetlenia terenu, światłowodowych, kanalizacji teletechnicznej wraz z monitoringiem stacji transformatorowej w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dra J. Bednarza w Świeciu

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/02/18
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 12 października 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie postępowania  

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)