Przetargi unieważnione z 2012 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Modernizacja infrastruktury Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów Centrum Onkologii w Bydgoszczy

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/25/12
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 21 sierpnia 2012  10:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie postępowania art. 91 ust. 1 pkt 4 PZP 

zamówienie na:

Przebudowa Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu - Pawilon nr XVI Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o. o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/19/12
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 20 lipca 2012  10:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP 

zamówienie na:

Dostawę sprzętu informatycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/07/12
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 15 lutego 2012  11:00
przyczyna unieważnienia: art 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP  

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)