Przetargi unieważnione z 2011 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Przebudowa i rozbudowa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy etap I

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/26/11
wartość: powyżej 4 845 000 euro
termin składania ofert: 23 grudnia 2011  10:00
przyczyna unieważnienia: art 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP 

zamówienie na:

Najem zestawu kontenerów biurowych wraz z montażem posadowieniem na terenie Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy wraz z bieżącą obsługą serwisową

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/18/11
wartość: poniżej 193 000 euro
termin składania ofert: 1 września 2011  08:30
przyczyna unieważnienia: nie złożono żadnej oferty 

zamówienie na:

Wyposażenie Bloku Żywieniowego Centrum Onkologii w Bydgoszczy

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/10/11
wartość: powyżej 193 000 euro
termin składania ofert: 6 czerwca 2011  08:30
przyczyna unieważnienia: unieważnienie postępowania 

zamówienie na:

Wykonanie usługi Inżyniera Kontraktu

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg niograniczony
nr sprawy: ZP/08/11
wartość: poniżej 193 000 euro
termin składania ofert: 8 kwietnia 2011  08:30
przyczyna unieważnienia: unieważnienie postępowania 

zamówienie na:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ I WYKONAWCZEJ Z ARANŻACJAMI WNĘTRZ ROZBUDOWY I MODERNIZACJI WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO W TORUNIU

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/34/10
wartość: powyższej 193 000 euro
termin składania ofert: 4 stycznia 2011  08:45
przyczyna unieważnienia: unieważnienie na podstawie art. 93 ust.1 pkt.7 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) 

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)